TSPlayGround presents: Priscylla Modella, Scene #01